کارت خرید

مجموع 250,000 تومان

دسته بندی
تگ ها

موارد استفاده از نخ حاصل از بازیافت تایر:

آسفالت، بتن، پانل های گچی، جایگزین پنبه و ابر درتشک‌های کشتی، کرم بندی سقف‌ها، لنت ترمز، موزائیک

دیدگاه تان را بنویسید